I forbindelse med forespørgsler og som led i indgåelsen af en aftale behandler Charles Christensen A/S, CVR 29289611, en række almindelige personoplysninger vedrørende dig, hvorfor vi i henhold til databeskyttelsesforordningen skal give dig en række oplysninger.

Oversigt:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Hvilke personoplysninger behandler vi?
 3. Hvad bruger vi dine oplysninger til?
 4. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
 5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
 6. Dine rettigheder

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Charles Christensen A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

 

2. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler udelukkende almindelige oplysninger om dig, ud fra hvad du selv har oplyst os, herunder:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Stilling
 • Virksomhed
 • Købshistorik

 

3. Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at overholde og udføre en indgået kontrakt/aftale, at kunne identificere dig som kunde og servicere dig fremover.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til f.eks. underentreprenører, rådgivere med henblik på, at aftalen med dig kan realiseres, eller såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

 

4. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af din aftale med Charles Christensen A/S.

Når du indgår en aftale med Charles Christensen A/S, bruger vi dine personoplysninger som dokumentation indtil opgaven jf. den indgåede aftalen er udført.

Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvor de arkiveres i vores CRM-system til almindelig kundeadministration.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Charles Christensen A/S i en periode på 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor opgaven blev afleveret. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

 

5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Dine personlige oplysninger opbevares på sikrede netværk hos vores hostingselskab, med hvem vi har indgået en databehandleraftale.

 

6. Dine rettigheder

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Charles Christensen A/S behandler om dig:

 • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
 • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
 • Retten til indsigelse
 • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Charles Christensen A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.